Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Louka u Litvínova
obec Louka u Litvínova

Povinné inf.dle zákona 159/2006 Sb.

OBEC Louka u Litvínova Informace o registru oznámení veřejných činitelů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen "oznámení") podávaná veřejnými funkcionáři jsou evidována v registru oznámení (dále jen "registr").

Obec Louka u Litvínova vede registr pro:

  • funkcionáře obce, členy zastupitelstva, kteří jsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni

Základní dokumenty

1.zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen "zákon"),

2.vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona (dále jen "vyhláška").

Informace pro veřejné funkcionáře

Povinnost podat oznámení dle zákona vznikne současným veřejným funkcionářům nejdříve za rok 2007, přičemž lhůta k podání je do 30. 6. 2008.

Oznámení se podávají evidenčnímu orgánu, kterým je podle ustanovení § 14, odstavec 1 g) zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, starosta obce Louka u Litvínova,na formuláři, jehož strukturu a formát určuje vyhláška.

Oznámení se podává v písemné podobě, přičemž za takové se považuje i oznámení podané v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, opatřené zaručeným elektronickým podpisem, viz zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

Informace pro zájemce o nahlížení do registru

Nahlížení do registru

Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, přičemž obec Louka u Litvínova neumožňuje tisk dokumentů vedených v registru

Nahlížení do registru je možné pouze v elektronické podobě, k čemuž je nutno získat přístupové jméno a heslo, které udělí správce registru, tzn. starosta obce Louka u Litvínova, na adrese Obec Louka u Litvínova, Sokolovská čp. 127, 435 33 okr. Most.

Postup k vydání uživatelského jména a hesla

Osobně se dostavit k vydání do budovy obecního úřadu Louka u Litvínova v úřední dny, pondělí a středa 8:00 - 12:00, 13.00-17.00 hodin.

Na registračním místě předložit občanský průkaz, na jehož základě bude zájemci předložena Žádost o udělení uživatelského jména a hesla, kde žadatel vyplní své jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu. Podpisem poté potvrdí souhlas s podmínkami, za kterých bude uživatelské jméno a heslo přiděleno.

Uživatelské jméno a heslo opravňuje nahlížet do registru.

Poučení

Je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu je zakázáno.

Osoby, které přijdou s evidovanými údaji do styku, jsou povinny o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost.

Při porušení výše uvedených nařízení dochází k přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

O každém nahlédnutí do registru se provede záznamidentifikace subjektu, který nahlížel do registru, data a času poskytnutí informace.

Obec Louka u Litvínova si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo, pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.

Podáním Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů, a to po dobu 5 let ode dne podání žádosti.

Sdělení o neúplných nebo nepravdivých skutečnostech

Každý má právo písemně sdělit obci skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru; sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Obec do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.

Každý, kdo má důvodné podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti uložené mu zákonem, může podat příslušnému soudu ve správním soudnictví návrh na zahájení řízení o porušení povinností veřejných funkcionářů stanovených zákonem. Pokud však uvede do návrhu na zahájení řízení zjevně nepravdivé údaje, lze mu uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

Kontakt

Příjem písemných oznámení veřejných funkcionářů, udělování a správa uživatelských jmen a hesel:

ObecLouka u Litvínova

Roman Dub, starosta obce

Obecní úřad Louka u Litvínova

Sokolovská 127,435 33Louka u Litvínova

Obec@loukaulitvinova.cz

Mohlo by Vás zajímat

Louka u Litvínova
Obec Louka u Litvínova

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1 2

Svátek a výročí

Svátek má Viola

Zítra má svátek Filip

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
prudký déšť 18 °C 14 °C
prudký déšť, slabý západní vítr
vítrZ, 3.42m/s
tlak1019hPa
vlhkost87%
srážky29.85mm

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie