Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Louka u Litvínova
obec Louka u Litvínova

SORKH a MAS

Členství ve Svazku obcí

Více informací naleznete na následujících webových stránkách http://www.svazekobci.cz/.

MAS Naděje

Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově

Úspěch, který zavazuje.

Nezisková společnost MAS Naděje o.p.s., která sdružuje některé veřejnoprávní, soukromé, podnikatelské a neziskové subjekty na Mostecku, Litvínovsku a Teplicku, slaví v posledních týdnech veliký úspěch. Po mnoha měsících usilovné práce jí Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky schválilo k realizaci Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020. Tento dokument představuje pro tuto společnost nástroj, jehož prostřednictvím budou moci být finančně podpořeny projekty místních žadatelů za účelem rozvoje obecní infrastruktury, zaměstnanosti, zemědělského podnikání nebo sociálních a komunitních služeb. Na tvorbě dokumentu se intenzivně pracovalo od jara 2015. Autorský tým při jeho tvorbě spolupracoval jak se zástupci obcí, tak také podnikatelského i neziskového sektoru, a to zejména proto, aby byl v maximální možné míře podpořen komunitní princip. Velkou měrou k tvorbě dokumentu přispěli i ostatní významní regionální aktéři. Výsledkem mapování slabých a silných stránek v území je již zmiňovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Ta nyní opravňuje společnost MAS Naděje k tomu, aby prostřednictvím plánovaných výzev rozdělila do roku 2023 mezi žadatele částku zhruba 82 mil Kč.

Jak je již uvedeno v nadpisu článku, jde na jedné straně o obrovský úspěch a na druhé straně o veliký závazek. MAS Naděje totiž musí garantovat, že přidělené finanční prostředky rozdělí mezi skutečné žadatele účelně, efektivně a transparentně. K tomu bude zapotřebí udělat ještě spousty a spousty přípravných kroků. Věříme však, že se to „MASce“ podaří, a stane se respektovaným distributorem finančních prostředků v regionu.

Ti z Vás, které tento článek zaujal a chtěli byste se o místní akční skupině ale i o podrobnostech Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020 dozvědět více, podívejte se na jejich webové stránky www.masnadeje.cz, nebo kontaktuje přímo kancelář MAS Naděje na telefonu (+420) 775 250 233 nebo emailu info@masnadeje.cz,  kde Vám budou ochotně poskytnuty veškeré potřebné informace.

Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních akčních skupin (MAS).  Jsou důležitým článkem komunitně vedeného místního rozvoje v České republice. S jejich pomocí se opravovaly hasičské zbrojnice, místní komunikace, knihovny, sokolovny, křížky a kapličky, stavěly spolkové domy, hřiště, muzea, rozhledny nebo naučné stezky. V letech 2007 až 2013 získaly MAS na realizaci strategických plánů rozvoje regionů z Programu rozvoje venkova (PRV) 5,3 miliardy korun. V programovacím období 2014 – 2020 by tato částka měla být více než trojnásobná. MAS se budou nově podílet také na budování rodinných a komunitních center, budou podporovat sociální podnikání, agroturistiku nebo regionální výrobu.

„Místní akční skupiny ale nevznikly primárně jen kvůli finančním prostředkům, které mohou rozdělovat – to je přidaná hodnota,“ říká předseda Národní sítě Místní akční skupiny ČR Václav Pošmurný. Motivací pro založení MAS, a to už od jejich vzniku v Evropě v roce 1991, je podle něj především snaha spojit partnery v regionu. MAS se pak pro ně stávají mentorem, který je vede celým procesem – poskytuje jim poradenský servis, konzultace při psaní projektů, pomáhá s jejich realizací i zajištěním udržitelnosti, ale především je propojuje.

Činnost MASek podporuje i ministr zemědělství Marian Jurečka: „Ministerstvo zemědělství vždy podporovalo rozvoj venkovských aktivit na místní úrovni, protože pouze lidé, kteří v daném území sami žijí, mohou mít nejlepší povědomí o konkrétních potřebách jeho rozvoje a dalšího zvelebení. Právě Místní akční skupiny sdružující obce, místní podnikatele, zemědělce i další aktéry, stojí v první linii veřejných zájmů, kdy se dá něco hmatatelného ke zlepšení podmínek místních obyvatel skutečně zrealizovat. Ministerstvo zemědělství má bohaté zkušenosti s naplňováním metody Leader z minulého programovacího období a i do budoucna se jeví nabídka z Programu rozvoje venkova v tomto ohledu jako nejatraktivnější a nejlépe uchopitelná. Jsme připraveni naše působení v tomto ohledu dále vyhodnocovat a ve střednědobém horizontu ještě vylepšovat ve prospěch řešení nejpalčivějších problémů, které venkov potkávají, abychom zabránili odchodu zejména mladých lidí do měst a venkovu vrátili jeho obraz kulturního a přírodního dědictví pro celou naši společnost.“

MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a státních institucí). Je založena na principech místního partnerství, jehož cílem je podpora a rozvoj venkova. Snaží se koordinovat a sjednotit zájmy obyvatel regionů, které zastupují. Komunitně vedený místní rozvoj, respektive metoda LEADER, kterou MAS uplatňují, přispívá k lepšímu zacílení podpory na potřeby daného venkovského území a k rozvoji spolupráce místních aktérů. Díky tomu jsou MAS důležitým článkem při rozdělování finančních prostředků z Evropské unie i národních zdrojů.

„Místní akční skupiny by měly výrazně přispívat k lepšímu životu v jednotlivých regionech naší republiky a díky znalosti lokálního prostředí efektivněji řešit konkrétní problémy… Místní akční skupiny tak mají skutečný potenciál naplnit smysl své existence a výrazně zlepšit konkurenceschopnost jednotlivých regionů,“ uvedla nedávno ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

V rámci svých aktivit vytváří MAS strategii rozvoje, která definuje směry, jimiž by se měl daný region vydat. Naplňovat tuto strategii se pak daří díky partnerství a spolupráci aktivních jedinců a subjektů sdružených v MAS. V programovacím období 2014 – 2020 se objevil nový pojem používaný pro využití metody LEADER, a to Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Také jeho nástrojem je zapojení občanů na místní úrovni do hledání odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. Jsou shrnuty v Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která se vztahuje k území dané MAS.

Realizace těchto strategií bude financována z různých fondů – Integrovaného operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OP ZAM), Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a Programu rozvoje venkova (PRV).

První MAS v České republice vznikly v roce 2002. V současnosti je jich 180, a to v územní působnosti 5 873 obcí, v nichž žije 6,1 milionu obyvatel, což je 58 procent populace České republiky. Činnost MAS je financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), členských příspěvků, dále půjčkami, granty a úvěry krajů nebo výnosy organizace, které MAS poskytují.

MAS

MAS

MAS

MAS

MAS

Mohlo by Vás zajímat

Louka u Litvínova
Obec Louka u Litvínova

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1 2

Svátek a výročí

Svátek má Viola

Zítra má svátek Filip

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
prudký déšť 18 °C 14 °C
prudký déšť, slabý západní vítr
vítrZ, 3.42m/s
tlak1019hPa
vlhkost87%
srážky29.85mm

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mateřská školka